Slide background

UM ÍSFUGL

Ísfugl í Mosfellsbæ er fyrsta tæknivædda alifuglasláturhús og -kjötvinnsla á Íslandi og hefur starfað allt frá árinu 1979. Ísfugl fagnar því 35 ára afmæli árið 2014. Ísfugl er jafnframt elsta starfandi fyrirtækið í greininni. Á þeim áratugum sem liðnir eru frá stofnun fyrirtækisins  hefur framleiðslan aukist jafnt og þétt og nú er hver fermetri húsnæðisins nýttur.

Lítið fuglasláturhús á Reykjum 1962 upphafið
Ísfugl er eina fyrirtæki landsins sem slátrar og vinnur íslenskan kalkún, auk kjúklinga. Úr þeim eru síðan unnar margvíslegar matvörur fyrir mötuneyti, veitingahús og neytendamarkað. Fram að þeim tíma þegar Ísfugl hóf starfsemi sína 1979 höfðu kjúklingar aðeins verið seldir frosnir í heilu lagi, en nú var farið að vinna þá meira og pakka bringum, leggjum og vængjum aðskildum. Forveri Ísfugls var lítið fuglasláturhús sem Jón M. Guðmundsson reisti á Reykjum árið 1962. Þar slátraði Jón fyrir sjálfan sig og nokkra aðra bændur.

Breytt eignarhald 2012
Ísfugl var áður í eigu hlutafélags nokkurra alifuglabænda. Eigendur Ísfugls
frá árinu 2012 eru Jón Magnús Jónsson og Kristín Sverrisdóttir, bændur á
Reykjum, en bændur Reykjabúsins hafa verið hluthafar frá upphafi. „Við leggjum áherslu á að gæði, hollusta og ferskleiki skili sér á disk neytandans. Við vitum að til þess að það takist þarf árvekni og natni allt framleiðsluferlið til enda. Við lítum svo á að þetta sé eilífðarverkefni hjá okkur í Ísfugli því alltaf má gera betur,“ segja þau Jón Magnús og Kristín um meginverkefni og áherslur fyrirtækisins.

Margur er knár þótt hann sé smár!
Nýrri, stærri og tæknivæddari kjúklingasláturhús og -vinnslur hafa risið á síðustu árum og veitt samkeppni, en þrátt fyrir það hefur Ísfugl staðist tímans tönn. Það má þakka áratuga reynslu, öflugu starfsfólki og metnaði í framleiðslu.  Ísfugl framleiðir nú um 20% af innlendu alifuglakjöti og er jafnframt minnsta fyrirtækið á því sviði á íslenska markaðnum. En margur er knár þótt hann sé smár!

Eingöngu íslenskir kjúklingar og kalkúnar – án fúkkalyfja
Ísfugl vinnur og selur eingöngu íslenska kjúklinga og kalkúna frá Ísfuglsbændum. Þeir nota engin fúkkalyf við eldi fuglanna. Bændurnir leggja inn kjúklinga og kalkúna til Ísfugls. Þar er fuglunum slátrað og kjötið unnið og selt ýmist ferskt eða frosið, soðið eða steikt og unnið undir vörumerki Ísfugls. Vörurnar eru seldar til verslana, veitingastaða og mötuneyta.

Daglegt eftirlit með góðum starfsháttum
Ísfugl starfar undir ströngu eftirliti Matvælastofnunar og það gera bændur Ísfugls líka. Bændur þurfa að taka campylobaktersýni og salmonellusýni úr öllum eldishópum áður en þeir koma til slátrunar í Ísfugli. Annað sýni er síðan tekið í sláturhúsi til staðfestingar. Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnunar hefur daglegt eftirlit með góðum starfsháttum og velferð fuglanna í Ísfugli.

Rekjanleiki vörunnar
Ísfugl leggur ríka áherslu á að neytendur geti séð á umbúðum vörunnar frá hvaða búi hún kemur. Allt ferskt og óunnið kjöt frá Ísfugli er rekjanlegt til bónda, þannig að hægt er að sjá frá hvaða búi kjötið kemur. Um leið og unginn kemur úr egginu fær hann rekjanleikanúmer sem fylgir honum allt til enda. Nafn búsins kemur fram á umbúðum og hér á vefnum getur neytandinn aflað sér frekari upplýsinga um bóndann sem ræktað hefur þann Ísfuglskjúkling sem keyptur er hverju sinni.


Reykir-gamla

 

1542

 

6411

 

6967


Skráargatsmerkið
Það er keppikefli hjá Ísfugli að sem flestar vörur fyrirtækisins uppfylli kröfur samnorræna merkisins Skráargatsins og séu merktar með miða þess. Þetta er ætlað til að auðvelda neytendum að velja þá vöru sem uppfyllir skilyrði um góða samsetningu næringarefna. Skilyrðin kveða á um minni og hollari fitu, minni sykur og minna salt en í öðrum vörum í sama vöruflokki sem ekki uppfylla þau.

Skraargat

 

 

Minni fita, salt og sykur
Illa samsett mataræði, offita og hreyfingarleysi eru oft skilgreind sem helstu neikvæðu áhrifaþættirnir á lífsgæði og heilsu. Skráargatið fylgir markmiðum lýðheilsuyfirvalda um að fólk eigi að borða minni fitu, salt og sykur. Engar vörur sem innihalda sætuefni eða transfitusýrur yfir 2% af heildarfitumagni í unnum matvörum má merkja með Skráargatinu.

Næringarviðmið Skráargatsins
Skráargatið hefur verið notað sem matvælamerki í Svíþjóð síðan 1989 og er vel þekkt meðal sænskra neytenda. Það varð síðan að opinberu samnorrænu merki árið 2009 og hér á landi var það innleitt haustið 2013. Með því að festa viðmið fyrir ákveðnar fæðutegundir hefur Skráargatið orðið merki fyrir matvæli sem innihalda minni fitu, salt og sykur og meira af heilu korni og trefjum. Matvælaframleiðendum er frjálst að nota Skráargatið, en vörur sem merktar eru með því verða að uppfylla ákveðin næringarviðmið sem gilda fyrir hvern flokk matvæla: Hreint kjöt má að hámarki innihalda 10 g af fitu í hverjum 100 g. Unnið kjöt eða kjöt sem inniheldur ábata má eingöngu merkja með Skráargatinu ef fita er minni en 10% í heildarmagni af kjöti og ef heildarmagn sykurs er að hámarki 5 g í hverjum 100 g.

Nánari upplýsingar á vef Skráargatsins.

100% kjöt
kjöt02Margir kjósa að borða sem mest af hreinni fæðu, þ.e. mat sem ekki hefur verið unninn eða bætt við efnum sem auka geymsluþol eða hafa áhrif á bragð, lit o.fl. Fólki með fæðuóþol og -ofnæmi er oft ráðlagt að halda sig frá neyslu matvæla sem innihalda aukaefni. Ekki er vitað hvaða áhrif langvarandi og mikil notkun aukaefna hefur á heilsu. Þó má ekki gleyma því að mörg af þeim E-efnum sem notuð eru í matvæli í dag eru náttúruleg og því alls ekki óholl. Salt og sykur eru vel þekkt efni til íblöndunar til þess að auka geymsluþol matvæla, en eru ekki efst á vinsældalistanum í dag.

Ábati í kjúklingavörum
Til að fá mýkt í kjúklingabringur þegar þær eru eldaðar og forðast þannig að kjötið ofþorni, er settur í þær svokallaður ábati. Ábatinn er að uppistöðu til vatn, með sykri og salti blönduðu saman við. Miðað er við að ábati sé aldrei meiri en 10% af þyngd vörunnar.